Substráty jsou navrhovány projektanty a arboristy s několika typických složeních. Základním materiálem bývá kamenivo 16 – 64 mm. Prostor mezi kameny je vyplněn směsí organické hmoty, typicky kompostu a biouhlu.

Poměr mezi složkami bývá různý s ohledem na konkrétní podmínky realizace výsadby. Nejčastěji se setkáváme s vyrovnaným podílem kompostu a biouhlu, přičemž tato směs tvoří 20 – 40% celkového objemu substrátu.

Realizační firmy nejčastěji míchají substráty v místě realizace, což je vzhledem k poměru kameniva nejvýhodnější varianta. Navíc je často v místě k dispozici i kompost z místní kompostárny. Nicméně z dlouholeté praxe víme, že biouhel je vhodné používat již kompostovaný.

Kompostovaný biouhel je směs rozložené organické hmoty a biouhlu v různém poměru. Biouhel lze přidat ke kompostu v různých fázích kompostování. Jako nejlepší varianta se jeví přimíchat ho již do prvotní zakládky. Biouhel během kompostování váže do své struktury živiny a omezuje tak jejich ztráty.

Výhodou kompostovaného biouhlu je právě obsah živin, které do něj během rozkladu organické hmoty navázaly. Po výsadbě tak budou živiny od počátku k dispozici rostlinám, což v případě použití čerstvého biouhlu nebývá. Ba naopak biouhel díky své sorpční kapacitě v první fázi mikroprvky z okolí nasává.

Pro míchání všech předepsaných substrátů nabízíme kompostovaný biouhel KompoCHAR®. Připravujeme ho i s využitím metodiky, formulované na půdě ČZU v Praze.

TECHNICKÝ LIST : PŘÍBALOVÝ LETÁK

PRODEJ A OBJEDNÁVKY NA BIOUHEL.CZ