BRNO, obytný komplex Kociánka
zasakovací průleh u parkoviště, strukturální substrát – odstraněno 7,9 t CO2


JIHLAVA
alej stromů, strukturální substrát – odstraněno 10,8 t CO2


PRAHA
revitalizace stromů strukturálním substrátem – odstraněno 1,1 t CO2


HRADEC KRÁLOVÉ
substrát pro zelenou střechu – odstraněno 4,8 t CO2


BRNO
filtr dešťové vody


PRAHA
komplex BB Centrum, výsadba stromů do strukturálního substrátu – odstraněno 5,8 t CO2


OSTRAVA
ul. Husova a Herodova v Moravské Ostravě, kompletní obnova uličního stromořadí, výsadba do strukturálního substrátu – odstraněno 5,4 t CO2


TŘINEC
Zlepšení stanovištních podmínek významným stromům. V kořenovém prostoru stromů byla odstraněna část zeminy v radiálních rýhách do hloubky 40 cm a nahrazena strukturním substrátem. Odstraněna 1 t CO2


Tábor
Výsadba nových stromů do strukturálního substrátu. Odstraněno 2,7 tun CO2!


Hranice
Revitalizace zeleně na Masarykově náměstí. Výsadba nových stromů do strukturálního substrátu. Odstraněno 19 tun CO2!

Praha 11, park Chodovská Tvrz
Výsadba stromů a parkové úpravy. Odstraněno 9 tun CO2!

Praha 10, Hradešínská ulice
Dosadba stromořadí. Odstraněno 19 tun CO2!

Jihlava
revitalizace Masarykova náměstí, odstraněno 3,5 tuny CO2!

Levice, Horša (SK)
výsadba původních ovocných stromů na pastvině, biouhel s mykorhizními houbami