BRNO, obytný komplex Kociánka
zasakovací průleh u parkoviště, strukturální substrát


JIHLAVA
alej stromů, strukturální substrát


PRAHA
revitalizace stromů strukturálním substrátem


HRADEC KRÁLOVÉ
substrát pro zelenou střechu


BRNO
filtr dešťové vody


PRAHA
komplex BB Centrum, výsadba stromů do strukturálního substrátu