BRNO, obytný komplex Kociánka
zasakovací průleh u parkoviště, strukturální substrát – odstraněno 7,9 t CO2


JIHLAVA
alej stromů, strukturální substrát – odstraněno 10,8 t CO2


PRAHA
revitalizace stromů strukturálním substrátem – odstraněno 1,1 t CO2


HRADEC KRÁLOVÉ
substrát pro zelenou střechu – odstraněno 4,8 t CO2


BRNO
filtr dešťové vody


PRAHA
komplex BB Centrum, výsadba stromů do strukturálního substrátu – odstraněno 5,8 t CO2


OSTRAVA
ul. Husova a Herodova v Moravské Ostravě, kompletní obnova uličního stromořadí, výsadba do strukturálního substrátu – odstraněno 5,4 t CO2


TŘINEC
Zlepšení stanovištních podmínek významným stromům. V kořenovém prostoru stromů byla odstraněna část zeminy v radiálních rýhách do hloubky 40 cm a nahrazena strukturním substrátem. Odstraněna 1 t CO2


Tábor
Výsadba nových stromů do strukturálního substrátu. Odstraněno 2,7 tun CO2!


Hranice
Revitalizace zeleně na Masarykově náměstí. Výsadba nových stromů do strukturálního substrátu. Odstraněno 19 tun CO2!